زخم اخبار انتظامی شناسایی هرمزگان کارت شناسایی

زخم: اخبار انتظامی شناسایی هرمزگان کارت شناسایی فرمانده انتظامی فرمانده انتظامی استان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار بین الملل اختیارات اردوغان زیاد کردن یافت

ترکیه روز چهارشنبه طی فرمانی، قدرت مدیر جمهور را زیاد کردن داد. این اقدام بعد از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ماه گذشته و تصمیم جهت حرکت به سوی یک ریاست جمه

اختیارات اردوغان زیاد کردن یافت

اختیارات اردوغان زیاد کردن یافت

عبارات مهم : ترکیه

ترکیه روز چهارشنبه طی فرمانی، قدرت مدیر جمهور را زیاد کردن داد. این اقدام بعد از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ماه گذشته و تصمیم جهت حرکت به سوی یک ریاست جمهوری اجرایی در ترکیه انجام شد.

اختیارات مدیر جمهور ترکیه در پی حرکت این کشور در چارچوب ایجاد تغییرات در نظام سیاسی، امروز چهارشنبه زیاد کردن یافت.

به گزارش گروه تحریریه سایت به نقل از رویترز، ترکیه روز چهارشنبه طی فرمانی، قدرت مدیر جمهور را زیاد کردن داد. این اقدام بعد از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ماه گذشته و تصمیم جهت حرکت به سوی یک ریاست جمهوری اجرایی در ترکیه انجام شد.

اختیارات اردوغان زیاد کردن یافت

فرمان فوق، قوانین ترکیه از سال ۱۹۲۴ تا ۲۰۱۷ را عوض کردن می دهد و ارجاعات به نخست وزیر و کابینه وزیران را به مدیر جمهور و دفتر ریاست جمهوری عوض کردن می دهد.

مردم ترکیه سال گذشته در یک همه پرسی به یک ریاست جمهوری اجرایی قدرتمند رای دادند. بر اساس تغییرات ایجاد شده، مقام نخست وزیری از بین بردن می شود و «رجب طیب اردوغان» مدیر جمهور ترکیه می تواند بدون نیاز به تاییدیه پارلمان، وزرا را کنترل و کارکنان دولتی را برکنار کند.

ترکیه روز چهارشنبه طی فرمانی، قدرت مدیر جمهور را زیاد کردن داد. این اقدام بعد از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ماه گذشته و تصمیم جهت حرکت به سوی یک ریاست جمه

آنکارا از وقوع کودتای نظامی نافرجام و اعلام وضع اضطراری ژوئیه ۲۰۱۶ تاکنون با نادیده گرفتن پارلمان فرمان هایی را صادر کرده هست. اردوغان وعده داده بود بعد از انتخابات وضع اضطراری را لغو کند. فرمان تازه بعد از اینکه اردوغان در ۸ یا ۹ ژوئیه سوگند ریاست جمهوری ادا کند، به اجرا در می آید.

واژه های کلیدی: ترکیه | اردوغان | انتخابات | ریاست جمهوری | رجب طیب اردوغان | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs